به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست همه با قافیه عشق مصیبت دارند

مکتوبات

سفر به قبله

روایت امیرحسین فقیهی از سفر به قبله جسم، مکه و قبله دل، مدینه

دانلود نسخه الکترونیکی کتاب سفر به قبله (pdf)

خرید اینترنتی کتاب سفر به قبله