روزنگارها؛ وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی وبلاگ, وب لاگ, وب سیات, امیر حسین فقیهی, سفر به قبله, موسسه پارسی زبانان

بسم الله ■ دل‌نوشته‌ها ■ وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی
من نیستم، تو نیستی، او هست. و این آخرین حرف است

» چند نفر به یک نفر؟!

قدیم‌ترها وقتی بچه‌های یک محله می‌خواستند نسبت به محلّه‌ی دیگری که با آن‌ها کُری‌خوانی داشتند، خودی نشان بدهند، جمع می‌شدند، تصمیم می‌گرفتند و...

» بیخ گوش ۹۴

» جریان از چه قرار است؟

» مضیع انقلاب

» جز مهربانی!

» چند برش از زندگی همین مردم / راننده‌ها

» متن سخنان در شورای عالی قرآن

» نامیرا؛ حسین...

» ماجرای قاضی ناراضی

» زبان غیر

» وداع شیرین

» اخبار دقیقِ دقیق!

» صبرٌ جمیل

» عبد ۲۰۰۰

» گریه‌های حسام الدین آشنا

» خیابان امام رضا(ع)