وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ نوشته‌های امیر حسین فقیهی
گفتم که الف؛ گفت دگر؟ گفتم هیچ...

صوت مصاحبه با پادکست همفکر در مورد لحظه نگار

پنجشنبه 27 اسفند 94

شنیدن مصاحبه در سایت همفکر : http://hamfekr.net/2016/03/21/amirhossein-faghihi

شنیدن مصاحبه در سایت شنوتو : http://shenoto.com/podcast/2885