به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق

صوت مصاحبه با پادکست همفکر در مورد لحظه نگار

پنجشنبه ۲۷ اسفند ۹۴

شنیدن مصاحبه در سایت همفکر : http://hamfekr.net/2016/03/21/amirhossein-faghihi

شنیدن مصاحبه در سایت شنوتو : http://shenoto.com/podcast/2885