به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
انا عند المنکسره قلوبهم

خدا.فرشته.بنده

شنبه ۱۲ خرداد ۸۶
1. سلام
2. هنگام نماز، به تنها چیزی که حواسمان نیست، "معبود" است. شاید هم آن موقع معبودمان خانه، خانواده، درس یا کار می‌شود.
3. نقل به مضمون از یک حدیث قدسی، هنگامی که شخصی با عجله و بی‌توجه نماز می‌گذارد، خداوند متعال خطاب به فرشتگانش می‌فرماید: ببینید این بنده من چگونه نماز می‌خواند. تصور کرده حاجت‌های او را دیگری می‌دهد. حال آن‌که من حاجت‌های او را اجابت می‌کنم.
در جای دیگری نقل شده که وقت نماز خیلی از ماها، گویی نمازگذار چندین خدا دارد، حال آن‌که انگار خداوند فقط همین یک بنده را دارد، این‌گونه به ما توجه می‌کند.
4. اللهم ثبت قلوبنا علی دینک. بار خدایا خودت کمک کن تا برای خودت و فقط برای خودت عبادت کنیم.
5. یا حق