به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
حکم دل است

آزاده / به یاد شهید سپهبد قاسم سلیمانی

دوشنبه ۱۶ دی ۹۸
یکی از ویژگی‌های ملت ما، حریت و آزادگی است. آزاده کسی است که خوبی کسی یا چیزی را می‌بیند، در حالی‌که بدی و اشکال آن را نیز می‌بیند. عادل است و هر تصمیم و رفتاری را در جای خود داوری می‌کند.
اگر به کسی یا سیستمی، مثلاً به خاطر بی‌مدیریتی اقتصادی انتقاد داریم، دلیل نمی‌شود که از عملکرد قابل ستایش‌اش در بیرون مرزها و دفاع از وطن، قدرشناسی نکنیم.
*
راستی؛
تفاوت ما و امریکا در چیزهایی مثل اعتقاد به خدا و این‌ها نیست. در اخلاق است. آمریکا برای رسیدن به اهدافش اخلاق را نادیده می‌گیرد. ما اگر اخلاقی عمل نکنیم فرقی با دشمن خود نداریم.