به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست همه با قافیه عشق مصیبت دارند

عبد 2000

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۳
برای برخی کوته فکران چه بزرگ است مسأله‌ی عبد خدا بودن در قرن بیست و یک! فکر می‌کنند نمی‌شود یا چقدر کار شاقی است که هم بنده‌ی حقیقی خدا باشی و بندگی کنی و هم در این عصر و زمانه زندگی کنی.
اما حداقل یک نفر هست که این مسأله را ساده‌تر از تصور حل کرده است. یک نفر هست که در سال 2000 زندگی کرده و عبد خدا هم بوده.
نقل است از آیت الله بهجت که می‌گفت: «من در نمازهای دوران نوجوانی‌ام، چیزهایی می‌دیدم که فکر می‌کردم بقیه مردم هم می‌بینند!»
و این یک نفر عبد صالح خدا بود. کسی که هم پاسخ کوته‌فکران مسلمان را داد و هم پاسخ نامسلمان‌ها را. کسی که پیوندی برقرار کرد میان فلسفه و عرفان. کسی که بندگی دکّانش نبود.
کسی که می‌توان او را عبد 2000 نامید و به او اقتدا کرد...