به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
هرچه مراد توست، در انبان خویش جوی

عبد 2000

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۳
برای برخی کوته فکران چه بزرگ است مسأله‌ی عبد خدا بودن در قرن بیست و یک! فکر می‌کنند نمی‌شود یا چقدر کار شاقی است که هم بنده‌ی حقیقی خدا باشی و بندگی کنی و هم در این عصر و زمانه زندگی کنی.
اما حداقل یک نفر هست که این مسأله را ساده‌تر از تصور حل کرده است. یک نفر هست که در سال 2000 زندگی کرده و عبد خدا هم بوده.
نقل است از آیت الله بهجت که می‌گفت: «من در نمازهای دوران نوجوانی‌ام، چیزهایی می‌دیدم که فکر می‌کردم بقیه مردم هم می‌بینند!»
و این یک نفر عبد صالح خدا بود. کسی که هم پاسخ کوته‌فکران مسلمان را داد و هم پاسخ نامسلمان‌ها را. کسی که پیوندی برقرار کرد میان فلسفه و عرفان. کسی که بندگی دکّانش نبود.
کسی که می‌توان او را عبد 2000 نامید و به او اقتدا کرد...