وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ نوشته‌های امیر حسین فقیهی
گفتم که الف؛ گفت دگر؟ گفتم هیچ...

ای کاش مادر داشت

شنبه 18 آبان 92
روزی شخصی خدمت رسول خدا می‌رسد و عرض می‌کند که «یا رسول الله! هیچ کار زشتی در عالم نیست که من نکرده باشم، آیا راه توبه برای من هم باز است؟»
رسول مهربانی از او سؤال می‌کنند که «آیا والدین تو زنده هستند؟»
عرض می‌کند: «پدرم در قید حیات است.»
جواب پیامبر به او اما یک جمله است. جوابی که باید پاسخگوی تمام گناهان عالم باشد!
«برو به پدر خود نیکی کن!»
آن شخص توشه‌ی خودش را می‌گیرد و از حضرت خداحافظی می‌کند. جان عالم رو می‌کنند به اصحاب و می‌فرمایند: «ای کاش مادر داشت...»