وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ نوشته‌های امیر حسین فقیهی
هرچه مراد توست، در انبان خویش جوی

گذشت و می‌گذرد...

سه‌شنبه 30 خرداد 91
کودکی‌ام که آن‌گونه گذشت...

جوانی‌ام هم این‌گونه میگذرد...

خدا به داد میان سالی و پیری‌ام برسد...