به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
رضاً برضاک

گذشت و می‌گذرد...

سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۹۱
کودکی‌ام که آن‌گونه گذشت...

جوانی‌ام هم این‌گونه میگذرد...

خدا به داد میان سالی و پیری‌ام برسد...