به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست همه با قافیه عشق مصیبت دارند

جدایی از نادر و سیمین و پیوستن به خیلی چیزها

چهارشنبه ۳۱ فروردین ۹۰
بر حسب وظیفه فیلم "جدایی نادر از سیمین" را دیدم و حال موقع آن است که چند نکته را که خودم استنباط کردم، بازگو کنم.

یک - شکی نیست که این فیلم از نظر فنی و تکنیک های فیلم سازی بسیار خوب و عالی ساخته شده است.
دو - این فیلم از لحاظ محتوایی تکه های کوچک و بزرگ فراوانی دارد که به مسلمانی برخی ایرانیان می اندازد.
سه - در این فیلم از اول، سیمین قصد جدا شدن از نادر را دارد در حالی که نام فیلم دقیقاً برعکس انتخاب شده است.
چهار - فیلم در تلاش است تا تماس جسمی با جنس مخالف را عادی جلوه دهد. چنانکه در 4 سکانس از فیلم مشاهده می شود.
پنج - این فیلم یک زن مسلمان را مثل همیشه در شخصیت یک زن فقیر، ساده لوح، دروغ گو، بیچاره، بی سواد، خرافاتی و ترسو نشان می دهد.
شش - این فیلم پر است از سیاه نمایی جامعه ایرانی، به خصوص قشر مذهبی که همین مساله را خطرناک میکند.

در کل باید به این نکته اشاره کنم که جایزه دادن به این فیلم، به تکنیک ساخت آن بوده و نه به محتوای آن. چه بسا فیلمی با وجود آنکه حرفی برای گفتن دارد، ولی چون از نظر فنی بسیار ضعیف است، حتی اگر به جشنواره ای هم راه پیدا کند جایزه نمی گیرد.
هدف این نوشتار جبهه گرفتن در مقابل فیلم یا دفاع از فیلم دیگری نیست. بلکه مساله گوشزد کردن تفکری است که ارزش های ما را نشانه گرفته، راهش را شناخته و با قدرت در حال پیمودن آن است. حواسمان باشد.