به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست همه با قافیه عشق مصیبت دارند

ما همه خوبیم

سه‌شنبه ۲ فروردین ۹۰
آمدم بگویم "مردم"، دیدم خودم هم جزئی از "مردم" هستم!
آمدم بگویم "خودم"، دیدم همه مثل هم هستیم!
آمدم بگویم ما همه بد هستیم، دیدم آدم نباید سوء ظن داشته باشه!
گفتم "ما همه خوبیم" ولی ته دلم راضی نیست!
بیاییم از این دفعه به جای این که بگوییم "مردم"، بگوییم: "خودمان".
فکر می‌کنم اول باید حرف زدنمان درست شود تا به لطف خداوند اعمال‌مان هم درست شود.