به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
گفتم که الف؛ گفت دگر؟ گفتم هیچ...

علم بهتر از ثروت است‎

چهارشنبه ۵ خرداد ۸۹
1. سلام
2. و بالاخره من، جواب سوال معروف "علم بهتر است یا ثروت؟" را بعد از چندین سال پیدا کردم: علم، بهتر از ثروت است!
3. واقعیت این است که پول هیچ چیز نیست! شاید آنقدر که برای ما ضرر دارد و در دین ما دستور به اجتناب از ثروت اندوزی شده، فایده نداشته باشد. این در حالی است که در بحث علم، احادیق و روایات و آیات زیادی مبنی بر علم اندوزی داریم که گواه این مدعاست که علم بهتر از ثروت است. حتی در بحث علم، حرص و طمع و حسادت هم جایز است! ولی در بحث ثروت، بسی گناه کبیره است.
حرف های بسیاری هست و دلیل های بیشماری می توان برای اثبات این مطلب ذکر کرد. به نظر من شهودی ترین و تجربی ترین راهکار این است که به اطرافمان بنگریم. افراد ثروتمند را ببینید و با آنها حشر و نشر داشته باشیم و افراد عالمی را هم ببینیم و با آنها حشر و نشر کنیم تا پی به اهمیت موضوع ببریم.
البته این مساله هم هست که برخی عالمِ ثروتمند هستند! در واقع می توان گفت علم، ثروت می آورد ولی ثروت، علم نمی آورد.
البته با ثروت می توان مدرک دانشگاهی خرید، ولی این علم نیست. خداوند می فرماید: تنها کسی که اگر بدون تلاش برای کسب روزی و فقط با دعا کردن به او روزی می دهم، جوینده ی علم است!
4. خداوندا ما را از جویندگان حقیقی علم حقیقی خودت قرار بده.
5. یا علی