به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست همه با قافیه عشق مصیبت دارند

همه چیز معجزه است

جمعه ۳ اردیبهشت ۸۹
1. سلام
2. کلمه "معجزه" از عجز به معنای ناتوانی می آید. حال می خواهیم بدانیم چه چیز هایی معجزه اند.
3. اصطلاحا معجزه به اموری گفته می شود که انسان از عمل به آن عاجز و ناتوان باشد. این امور توسط پیامبران الهی به کمک خداوند انجام میشود که می تواند حقانیت آنها را که از سوی خداوند متعال آمده اند ثابت کند.
اما اگر بخواهیم به صورت دقیق تر به این مطلب بپردازیم که واقعا معجزه چیست با توجه به معنای آن به یک سوال می رسیم: انسان چه اموری را به کمک خداوند انجام نمی دهد؟
ظاهرا جواب این سوال باید اموری باشند که معجزه به حساب نیایند ولی براستی آیا انسان می تواند بدون کمک و خواست خداوند متعال کاری را انجام دهد؟
از این که پاسخ منفی است شکی نیست ولی چرا مردم به یکسری امور خاص معجزه می گویند و همه امور را معجزه نمی دانند؟
پاسخ این سوال بر میگردد به اموری که برای انسانها عادی شده است. در واقع چون کارهایی که پیامبران انجام می دادند غیر عادی بوده، لفظ معجزه به آنها اطلاق می گردد.
واقعیت امر آن است که هیچ امری در طبیعت نیست که طبق قوانین طبیعی رخ می دهد. حتی معجزه های پیامبران. برای خدا هم فرقی نمی کند که این کار برای ما به آسانی راه رفتن باشد یا به سختی اژدها کردن عصای حضرت موسی.
شاهد این مطلب عرفای دین خود یا مرتاض های هندی اند که از راه های متفاوتی به نیرویی دست پیدا میکنند و می توانند کارهای غیر عادی انجام دهند.
اما این که هم یک پیامبر، هم یک عارف و هم یک مرتاض میتواند یک کار را انجام دهد، بر می گردد به نحوه بدست آوردن آن معرفت یا برتری.
پیامبر به اذن و قصد خداوند عزوجل کاری را انجام می دهد، عارف با انجام فرائض دینی و ترک محرمات و یک مرتاض با سختی دادن به خود.
یک مثال ملموس تر این که شخصی می خواهد شخص دیگری از اتاق بیرون رود. راه اول آن است که آنقدر محبت شخص در دل دومی باشد که با یک نگاه بیرون رود. راه دوم آن است که با یک لفظ "برو بیرون" دومی بیرون رود و راه سوم آن است که با دعوا شخص دوم بیرون رود.
در واقع در هر سه راه، یک عمل صورت گرفته و آن هم بیرون رفتن یک نفر ولی از راه های متفاوتی.
4. خدایا، ما هیچ نداریم و هرچه داریم از آنِ توست. خدایا چنان کن که هیچ نکنیم مگر هر چه کنیم رضای تو باشد.
5. یا حق