به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق

انقلابی شدن چه آسان، انقلابی ماندن چه سخت است

سه‌شنبه ۲۸ آبان ۸۷
1. سلام
2. انقلابی شدن چه آسان، انقلابی ماندن چه سخت است. جمله زیبایی است که می‌خواهم درباره آن بنویسم. چون در مورد آن خلاء احساس می‌کنم.
3. می‌گویند نگه داشتن عمل از خود عمل سخت‌تر است. این جمله در اعمال عبادی خیلی ملموس است و همچنین در موارد دیگر می‌توان استفاده کرد. بحث، بحث انقلاب اسلامی ایران است. بحث کمی سیاسی است! در مورد آنانی است که چه جانانه و فداکارانه و خالصانه انقلاب کردند و حق را پذیرفتند و زیر باز ظلم و زور نرفتند، ولی بعد از گذشت زمان و استراحت و آرامش حاصل از انقلاب، شکاک و مردد شدند و به انقلاب خود و امثال خود پایبند نماندند. کسانی که شاید به خاطر جاه و مقام و یا شاید چیزهای دیگر! از اخلاق انقلابی و تفکرش دور شده‌اند.
در همین بین کسانی هم هستند که به زبان می‌آیند که پیرو انقلاب‌اند ولی در عمل چنین نیستند. بعضی به عمد و بعضی به سهو. هواس‌مان باشد به خاطر سیاسی بازی‌ها انقلاب را بد چهره نکنیم.
4. بیاییم فکر کنیم، حق را بسنجیم و باطل را. مقایسه کنیم و هر کار دیگری که به یادمان بیاید که ایرانی هستیم و برای ایران خون دادیم.
5. یاعلی