به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
حکم دل است

شبی بهتر از کل عمر یک انسان

چهارشنبه ۳ مهر ۸۷
1. سلام
2. کلمه "الف" یعنی هزار و "الف شهر" یعنی هزار ماه که تقریبا میشود 70 سال. معادل عمر متوسط یک انسان. و شب قدر، بهتر از هزار ماه است.
3. سالهای پیشین کمتر توفیق احیای شب قدر نصیب من میشد و حالا میفهمم که چه ضرری کردم و خدا را شکر که امسال، حداقل برای شب آخر خدا به دادم رسید. بعد از افطار مطلبی از تلویزیون شنیدم : بزرگانی بوده اند که تمام شب های سال را بیدار میماندند که مبادا شب قدر را درک نکنند. البته شنیده بودم و همین یادآوری باعث شد تا در صدد برآیم تا شب بیست و سوم که احتمال قدر بودنش بیشتر است را احیا بگیرم. ولی...
شکر خدا حسینیه رضوی که معمولا سخنرانی های حجت السلام معمار منتظرین در آنجا برگزار میشود نزدیک خانه ماست و توفیق پیدا کردم حدود 12 شب آنجا باشم. و اما توصیف آنجا که دور از انتظار نبود : هزاران مرد و زن که داخل حسینیه و چهار راه و خیابان های اطراف را با ذکر های الغوث الغوث خود نورانی کرده بودند. و چه زیبا تصویری بود که نصیب چشمان من شد. از میان مردم رد میشدم تا خودم را به جلوی حسینیه برسانم و از آنجا وارد شوم تا بتوانم از نزدیک آیت الله معمار را ببینم و همین طور سرم را به سمت آسمان بلند میکردم و ذکر شکر میگفتم که ای خدا شکرت، این ها همان زنان و مردانی اند که بقیه سال آنها را میبینی و با خطاها و لغزش هایی روبرو اند و اکنون آمده اند به درگاه تو و استغفار! پس بگو چرا عذابت را بر ما ادم های گناهکار فرو نمیفرستی! به خاطر همین شب های قدر و ذکر اهل بیت است.
داخل حسینیه شدم. یکی یکی دوستان و رفقا را میدیدم و سلام علیکم. به خودم میگفتم انگار همه آمده اند و فقط ما داشتیم ضرر میکردیم و مطمئنم که توفیقاتی که نصیب انسان میشود نشات از اعمالشان میگیرد.
دست آخر، همین طور که در خیابان شلوغ به سمت خانه حرکت میکردم، با صدای بلند گو لبیک میگفتیم . و چه لبیک زیبایی که مرا یاد مسجد شجره انداخت. جایی که هزاران حاجی از زن و مرد به سمت مکه مکرمه حرکت میکنند. آیا میشود حج تمتع هم نصیب ما شود ؟!
4. شب قدر، دعایی را که بارها خواسته ام باز هم تکرار کردم و از شما هم میخواهم که دعا کنید که دعای دیگران هفتاد برابر اثرش بیشتر از دعای خود برای خود است.
5. یا علی (صاحب شب قدر)