به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
حکم دل است

فقطخدا، بی قید و شرط

دوشنبه ۱۶ مهر ۸۶
قدیم‌ترها عبارت زیبایی به صورت "فقطخدا" به در و دیوار می‌دیدیم که حتی بین فقط و خدا هم فاصله‌ای وجود نداشت!

از رسول اکرم صل الله علیه وآله وسلم نقل است که می‌فرمایند:

«الدنیا حرام علی اهل الاخرة و الاخرة حرام علی اهل الدنیا و هما حرامان علی اهل الله»
دنیا برای اهل آخرت و آخرت برای اهل دنیا و هر دو برای آنان که اهل خدایند حرام است.

ای کاش همه کارهای‌مان را نه به خاطر ترس از جهنم و نه به خاطر بهشت برین، بلکه فقط به خاطر رضای خداوند انجام دهیم.