وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ نوشته‌های امیر حسین فقیهی
گفتم که الف؛ گفت دگر؟ گفتم هیچ...

همین چیزی که آخوندها می‌گویند؟

جمعه 16 تیر 85
1. سلام
2. آیا در جهان آخرت از همه حسابرسی می‌شود؟!
3. می‌گویند روزی پدری گنهکار فوت می‌کند. چند روز بعد به خواب فرزند خود می‌آید. فرزند از پدر سوال می‌کند: پدر! آن دنیا چگونه است. آیا این چنین که آخوندها می‌گویند از انسان حسابرسی می‌شود؟
پدر می‌گوید: خیر! آخوندها برای خودشان می‌گویند. این‌جا آدم را یک راست به جهنم می‌برند!
4. این حال خیلی از گنهکاران است. قرار نیست آن‌جا همه بازرسی شوند. برخی آن‌قدر آلوده به گناه‌اند که دیگر به میزان نمی‌رسند. چه برسد به این که اولین سوال از او، درباره نماز باشد.
5. یا علی