به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
گفتم که الف؛ گفت دگر؟ گفتم هیچ...

بزرگترین دزدی چیست؟

جمعه ۱۵ تیر ۸۶
1. سلام
2. دزدی یک کار بسیار ناپسند و از گناهان کبیره است. اما به راستی بزرگترین دزدی چیست ؟
3. معصوم علیه السلام می‌فرماید بزرگترین دزدی، دزدی از نماز است. این که انسان از نماز خود بزند، خیانت بزرگی است که به خود انجام داده. نماز آدابی دارد که انجام ندادن آن یا ناقص انجام دادن آن ممکن است بسته به مراتب ایمان افراد، گناه بزرگ‌تری محسوب شود.
به عناون مثال ممکن است تند خواندن یک نماز برای افراد با ایمان خیلی گران تمام شود. یا آرام نبودن در نماز و بدون آرامش نماز خواندن.
4. بیاییم نمازهای‌مان را جدی بگیریم.
5. یا علی