وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی وب‌سایت شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ نوشته‌های امیر حسین فقیهی
رضاً برضاک

» بروید تا بشود

«بروید سراغ کارهای نشدنی، تا بشود. تصمیم بگیرید بر برداشتن کارهای سنگین، تا بردارید. «و لا یخشون احدا الّا اللَّه». خب، زحمتهایش چه؟ رنجهایش چه؟...

» سه روز تنهایی با خدا

» اصلاحات مصارف!

» ترویج ضد ارزش‌ها، گاهی توسط صدا و سیما

» مداحی پاپ‎

» فقطخدا، بی قید و شرط

» بزرگترین دزدی چیست؟

» خدا.فرشته.بنده

» انفجار اطلاعات

» همین چیزی که آخوندها می‌گویند؟