به افق دنیا | وبلاگ امیرحسین فقیهی وبلاگ شخصی امیر حسین فقیهی

بسم الله ■ به افق دنیا ■ تحریرات امیر حسین فقیهی
و گفت: این راه که به بهشت می‌رود نزدیک، و آن راه که به خدا می‌رود دور است.